European and Spanish patent

and trademark attorneys

Socis

IAM patent 1000:
“An outstanding specialist in every possible area, from due diligence to litigation support. He translates complex issues into easily understandable terms and combines profound insight with a creative approach to find optimum lines of argumentation to secure his clients’ positions”.

Bernabé Zea

bzea@zbm-patents.eu

Llicenciat en Química | Agent Oficial de la Propietat Industrial | Agent Europeu de Marques i Dissenys

En Bernabé compta amb una àmplia experiència en la preparació de dictàmens de patentabilitat, estudis de risc d’infracció i validesa de patents, negociació de llicències de patents i Due Diligence, així com en la redacció de patents, sobretot en les àrees de química orgànica i farmàcia. Freqüentment actua com a pèrit davant els tribunals espanyols. En Bernabé va començar a treballar com a professor en el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona (UB) l’any 1988. Avui dia, combina la seva feina en la UB amb la seva activitat professional a ZBM.

Des de la seva creació en 2015, en Bernabé és també Director General de ZBM Business Connect, una spin-off de ZBM Patents & Trademarks dedicada a l’optimització de les activitats de transferència de tecnologia d’empreses privades i institucions públiques de recerca.

És un expert en cerques científiques i de patents. Durant més de deu anys ha estat el representant a Espanya de STN International i de Chemical Abstracts Service. Abans havia estat representant de Questel-Orbit. Ha publicat diversos articles en matèria de patents i documentació de patents a la premsa espanyola i en revistes especialitzades.

Des de 1988, imparteix classes regularment en els cursos sobre patents organitzats per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i per la Universitat de Barcelona. També imparteix classes en els principals màsters espanyols sobre propietat industrial, com el Magister Lvcentinvs (Universitat d’Alacant).