European and Spanish patent

and trademark attorneys

Admin

David López

dlopez@zbm-patents.eu

Tècnic superior en telecomunicacions i sistemes informàtics

En David arriba a ZBM l’any 2006, amb més de 10 anys d’experiència professional en l’administració de sistemes, sobretot en el sector de les patents. Aquí és el responsable de l’administració de sistemes, de les bases de dades, del manteniment general i de la seguretat informàtica.

Manté constantment actualitzats els seus coneixements mitjançant cursos i postgraus, com ara el Màster en Administració Avançada de sistemes GNU/Linux de la UOC, o els Cursos avançats de Seguretat Informàtica (Sistemes GNU/Linux, BSD, Windows) de la Universitat de Barcelona.