European and Spanish patent

and trademark attorneys

Nova llei 24/2015 de Patents

 

Després que l’OEPM ha fet un informe sobre l’Estat de la Tècnica, el sol·licitant ha de demanar l’examen: en cas d’objeccions per part de l’examinador, es poden modificar les reivindicacions i/o presentar arguments, en un procés que acaba amb la concessió o la denegació de la sol·licitud.

Tercers poden presentar observacions sobre la patentabilitat, i l’examinador pot tenir-les en compte.

Es poden presentar oposicions en un termini de 6 mesos des de la concessió de la patent.

Contra una decisió de denegar la patent, o contra la decisió en una oposició, es poden presentar recursos davant l’OEPM.