El 2 de Octubre de 2017, tindrà lloc la segona edició d’un curso online complet sobre patents, patentabilitat i infracció de patents organitzat per l’Institute of Sustainable Energy by KIC InnoEnergy e impartit por ZBM Patents & Trademarks. Està dirigit a qualsevol que treballi en recerca i desenvolupament o en innovació, i no es requereix cap coneixement previ del sistema de patents. El curs, ques s’impartirpa en anglès, està dividit en set mòduls que combinen teoria i pràctica. S’utilitzaran exemples i exercicis per introduir e il·lustrar tot el contingut.

Aquest curs forma part de l’especialització en “Intel·ligència Competitiva i explotació efectiva de les patents” (“Competitive Intelligence and Effective Exploitation of Patents”) conjuntament amb altres dos de títol “Intel·ligència competitiva i exploració tecnològica” i ” IP Commercialisation “, impartits per IALE Tecnologia i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), respectivament.

Per a més informació clica aquí.

bannerISE2017