La Patent Unitària

La nova patent unitària és un títol únic de patent que es concedirà amb els mateixos efectes a cadascun dels estats membres participants i es mantindrà com una sola unitat. Es pot considerar com una validació supranacional en lloc d’una validació nacional d’una patent europea.La patent unitària serà concedida per l’Oficina Europea de Patents (OEP) com qualsevol altra patent europea. Si el sol·licitant desitja obtenir una patent unitària, haurà de registrar la patent europea com a patent unitària en el termini d’1 mes després de la concessió. Durant un període transitori s’haurà de proporcionar una traducció de la patent a l’anglès (si l’ idioma de la patent no era l’anglès) o a qualsevol altre idioma europeu (si l’ idioma de la patent era l’anglès) juntament amb la petició de registre de l’efecte unitari.

Les decisions relatives a infracció i validesa d’una patent unitària s’aplicaran per igual en tots els estats membres participants.

Pel què fa a les transferències i llicències, la patent unitària només es podrà transferir íntegrament. No obstant això, serà possible llicenciar respecte a la totalitat o part dels territoris dels estats membres participants.