La Patent Unitària

Què cal fer abans que el sistema entri en vigor

Es recomana revisar l’estratègia de validació que s’estigui utilitzant. Els principals factors a tenir en compte són els següents: el possible cost addicional vs. àmbit territorial addicional (en funció del nombre de països), la simplificació del procediment administratiu intern i extern d’una patent unitària en comparació amb el registre de diverses validacions nacionals; i la pèrdua de flexibilitat, ja que una patent unitària es manté o s’abandona en la seva totalitat (la taxa única de manteniment farà impossible poder abandonar la patent només en alguns països).

S’haurà d’avaluar la cartera de patents per decidir si algunes de les patents i/o sol·licituds de patent s’haurien d’excloure de la competència de l’UPC.

Abans que el nou sistema de patent unitària entri en vigor, si s’espera que la concessió d’una sol·licitud pugui produir-se en breu i es vol optar a obtenir efecte unitari, caldria valorar la possibilitat d’utilitzar les mesures transitòries previstes per l’OEP (presentar sol·licituds anticipades d’efecte unitari per a aquelles patents elegibles, així com presentar una sol·licitud d’ajornament de la decisió de concessió d’una patent europea després de trametre una comunicació en virtut de la regla 71(3) del CPE i abans d’aprovar el text destinat a la concessió per a aquelles patents que es concedirien abans de l’inici del nou sistema).

En els nous contractes de llicències, és aconsellable estipular qui tindrà el dret de fer o d’imposar una decisió sobre si s’ha o no fer un opt-out, i qui tindrà el dret de fer valdre els drets d’una patent. Així mateix, és recomanable revisar els acords de llicència (tant per part del titular de la patent com del llicenciatari) per intentar especificar els punts anteriors.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App