Patents

Opinions de patentabilitat

A la vista de l’estat de la tècnica —prèviament conegut pel client o trobat a partir d’una cerca— facilitem un informe sobre la patentabilitat de la invenció i l’abast de la protecció que pot obtenir-se.

Redacció de sol·licituds de patents

La memòria d’una patent es redacta basant-se en la informació sobre la invenció que facilita el client —per escrit o mitjançant una entrevista— i en l’estat de la tècnica anterior, ja es tracti de documents coneguts pel client o resultat d’una cerca.

Idealment, una sol·licitud de patent es prepara seguint les conclusions d’una opinió de patentabilitat prèvia.

Redactem sol·licituds de patents europees i PCT en espanyol i anglès, així com sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols. També estem familiaritzats amb els requisits i l’estil de reivindicacions dels Estats Units.

Tramitació de patents

Dipositem i tramitem directament sol·licituds de patents europees, PCT, patents i models d’utilitat espanyols, així com fases nacionals a Espanya de PCT i validacions a Espanya de patents europees.

També ens encarreguem de sol·licituds arreu del món, mitjançant la nostra xarxa de corresponsals a l’estranger.

Al llarg de la tramitació facilitem l’assistència tècnica necessària —per exemple, durant l’examen de patentabilitat— per tal de garantir la millor protecció possible.

Per dur a terme un control acurat de terminis, de pagaments de taxes i d’altres tràmits formals, disposem d’un sistema integral de gestió de propietat indústrial (Patricia de Patrix AB).

Informes de risc d’infracció, de validesa i de Freedom to operate

Avaluem la validesa de les reivindicacions d’una patent, així com el risc d’infracció de drets de tercers per un determinat producte o activitat, per exemple abans del llançament al mercat d’un nou producte o en cas de presumpta còpia per part d’un competidor.

Preparem informes tant per a la informació dels nostres clients com per a accions legals.

Oposicions i recursos

Tramitem oposicions i recursos (interposició i resposta) davant l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i redactem els motius d’oposició o recurs i els corresponents arguments utilitzant la jurisprudencia més apropiada.

També dipositem observacions a tercers en nom dels nostres clients.

Atès que el treball d’oposicions i recursos a l’Oficina Europea de Patents (EPO) és altament especialitzat i exigent, hem considerat que és un bon indicador de l’execució d’una agència de patents. A l’arxiu adjunt s’inclouen estadístiques amb els casos d’oposició i recurs de l’equip de ZBM de Química / Farmàcia / Biotecnologia durant el període 2010-2020.

Negociació i acords en Propietat Industrial

A ZBM ens encarreguem de processos de cessió, fusió, canvi de nom, llicències i altres acords de propietat industrial, tant per casos individuals com per a carteres senceres. La nostra gestió pot incloure la negociació amb les parts, la preparació i la revisió dels documents requerits, així com l’assessorament legal durant tot el procés d’inscripció dels acords finals davant les oficines corresponents.

Formació

Gràcies a l’àmplia experiència docent dels socis i professionals de ZBM, podem oferir formació adaptada a les necessitats concretes de cada companyia o grup d’investigació.

Due diligence

Preparem due diligence on realitzem una valoració dels diferents actius de propietat industrial de l’empresa, generalment patents, i on s’estudien aspectes com ara la titularitat, l’abast de la protecció, la validesa, l’extensió territorial i temporal de la protecció, així com la llibertat de comercialització de les invencions.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App