Patents

Opinions de patentabilitat

A la vista de l’estat de la tècnica —prèviament conegut pel client o trobat a partir d’una cerca— facilitem un informe sobre la patentabilitat de la invenció i l’abast de la protecció que pot obtenir-se.

Redacció de sol·licituds de patents

La memòria d’una patent es redacta basant-se en la informació sobre la invenció que facilita el client —per escrit o mitjançant una entrevista— i en l’estat de la tècnica anterior, ja es tracti de documents coneguts pel client o resultat d’una cerca.

Idealment, una sol·licitud de patent es prepara seguint les conclusions d’una opinió de patentabilitat prèvia.

Redactem sol·licituds de patents europees i PCT en espanyol i anglès, així com sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols. També estem familiaritzats amb els requisits i l’estil de reivindicacions dels Estats Units.

Tramitació de patents

Dipositem i tramitem directament sol·licituds de patents europees, PCT, patents i models d’utilitat espanyols, així com fases nacionals a Espanya de PCT i validacions a Espanya de patents europees.

També ens encarreguem de sol·licituds arreu del món, mitjançant la nostra xarxa de corresponsals a l’estranger.

Al llarg de la tramitació facilitem l’assistència tècnica necessària —per exemple, durant l’examen de patentabilitat— per tal de garantir la millor protecció possible.

Per dur a terme un control acurat de terminis, de pagaments de taxes i d’altres tràmits formals, disposem d’un sistema integral de gestió de propietat indústrial (Patricia de Patrix AB).

Informes de risc d’infracció, de validesa i de Freedom to operate

Avaluem la validesa de les reivindicacions d’una patent, així com el risc d’infracció de drets de tercers per un determinat producte o activitat, per exemple abans del llançament al mercat d’un nou producte o en cas de presumpta còpia per part d’un competidor.

Preparem informes tant per a la informació dels nostres clients com per a accions legals.

Oposicions i recursos

Tramitem oposicions i recursos (interposició i resposta) davant l’Oficina Europea de Patents (EPO) i l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i redactem els motius d’oposició o recurs i els corresponents arguments utilitzant la jurisprudencia més apropiada.

També dipositem observacions a tercers en nom dels nostres clients.

Atès que el treball d’oposicions i recursos a l’Oficina Europea de Patents (EPO) és altament especialitzat i exigent, hem considerat que és un bon indicador de l’execució d’una agència de patents. A l’arxiu adjunt s’inclouen estadístiques amb els casos d’oposició i recurs de l’equip de ZBM de Química / Farmàcia / Biotecnologia durant el període 2010-2020.

Negociació i acords en Propietat Industrial

A ZBM ens encarreguem de processos de cessió, fusió, canvi de nom, llicències i altres acords de propietat industrial, tant per casos individuals com per a carteres senceres. La nostra gestió pot incloure la negociació amb les parts, la preparació i la revisió dels documents requerits, així com l’assessorament legal durant tot el procés d’inscripció dels acords finals davant les oficines corresponents.

Formació

Gràcies a l’àmplia experiència docent dels socis i professionals de ZBM, podem oferir formació adaptada a les necessitats concretes de cada companyia o grup d’investigació.

Due diligence

Preparem due diligence on realitzem una valoració dels diferents actius de propietat industrial de l’empresa, generalment patents, i on s’estudien aspectes com ara la titularitat, l’abast de la protecció, la validesa, l’extensió territorial i temporal de la protecció, així com la llibertat de comercialització de les invencions.

Tuits recents

ZBM are delighted to learn that we have been included in Chambers and Partners European Guide Rankings in Spain for the second consecutive year. zbm-patents.eu/en/chambers-an…

About 2 days ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App