Dissenys

Cerca d’antecedents

Duem a terme cerques de dissenys registrats en l’àmbit nacional, comunitari i internacional, així com a les principals oficines del món, a través de diferents bases de dades o, quan cal, a través dels nostres corresponsals estrangers.

La informació sobre dissenys anteriors permet al sol·licitant establir una estratègia comercial i de protecció industrial adequada.

Presentació i tramitació

Dipositem i tramitem sol·licituds de disseny nacional, disseny comunitari i disseny internacional per a la protecció de l’aparença formal de la totalitat o d’una part d’un producte.

També sol·licitem i tramitem dissenys en qualsevol país mitjançant la nostra xarxa de corresponsals estrangers.

Informes de risc d’infracció i validesa

Preparem i elaborem informes –tant per a la informació dels nostres clients, com per a accions legals– que valoren la validesa d’un disseny i el risc d’infracció dels drets de tercers. Aquests informes faciliten determinar la millor estratègia a seguir per al llançament al mercat d’un nou producte i/o el seu registre com a disseny.

Les opinions sobre risc d’infracció i validesa de dissenys poden basar-se en una cerca d’antecedents i/o en informació aportada pel client.

Oposicions i recursos

Tramitem oposicions i recursos (interposició i resposta) davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), i l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (OHMI). Redactem els motius d’oposició o recurs i els corresponents arguments utilitzant la jurisprudencia de la EPO més apropiada.

Negociació i acords en Propietat Industrial

A ZBM ens encarreguem de processos de cessió, fusió, canvi de nom, llicències i altres acords de propietat industrial, tant per casos individuals com per a carteres senceres. La nostra gestió pot incloure la negociació amb les parts, la preparació i la revisió dels documents requerits, així com l’assessorament legal durant tot el procés d’inscripció dels acords finals davant les oficines corresponents.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App