La Patent Unitària

El requisit substantiu per al registre de l’efecte unitari és que la patent europea es concedeixi amb el mateix joc de reivindicacions per a tots els estats membres participants. Això vol dir que tots aquests països han d’estar designats a la patent europea. La retirada d’una o més designacions o la limitació de les reivindicacions en algun dels estats designats impediria al titular l’obtenció de la patent europea amb efecte unitari.Pel què fa als requisits formals, la petició de registre de l’efecte unitari s’ha de presentar davant l’OEP en el termini d’1 mes després de la data en què es publiqui la menció de la concessió en el Butlletí Europeu de Patents. La petició s’ha de presentar per escrit en l’idioma del procediment.

No es requereix el pagament de cap taxa per la petició de registre de l’efecte unitari.

Un cop s’hagi registrat l’efecte unitari, la patent unitària tindrà caràcter unitari amb efecte retroactiu des de la data de publicació de la menció de la concessió en el Butlletí Europeu de Patents en tots els estats membres participants en el moment del registre.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App