Al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) Nº 98 del 25 d’abril de 2017 s’ha publicat per part de l’Oficina espanyola de Patents i Marques (OEPM) la convocatòria de concessió de subvencions pel foment de sol·licituds de patent i models d’utilitat espanyols i a l’exterior. A partir d’aquesta publicació s’obre el termini d’un mes (fins el 25 de maig de 2017) per presentar les sol·licituds de subvenció.

Com l’any passat les ajudes sol·licitades pel 2016 es van cancel·lar, l’OEPM tindrà en compte en aquesta convocatòria del 2017 tant les noves sol·licituds per aquest any 2017 com aquelles sol·licituds que van ser sol·licitades en el 2016 i per les quals el seu procediment es va cancel·lar.

Per a més informació fes clic aquí.