Mitjançant la Resolució del 18 de febrer de 2022, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) realitza la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents per a l’any 2022. L’extracte d’aquesta resolució s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 5 de març de 2022.

Al BOE s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, és a dir, des del 7 de març fins al 5 de abril de 2022.

La convocatòria d’ajudes està vinculada als següents programes:

  1. Sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior.
  2. Sol·licituds de patents i models d’utilitat a Espanya.

Per a informació addicional sobre aquests ajuts, qui pot beneficiar-se’n, límits aplicables, altres requisits, formalitats i imports màxims de subvenció, podeu revisar el contingut complet de les bases d’aquestes convocatòries i/o contactar directament amb l’OEPM al telèfon 902 157 530 o per correu electrònic .

Finalment, la pàgina web de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) dedica un apartat a informació a altres tipus d’ajuts diversos més enllà dels esmentades en aquesta convocatòria.