Mitjançant la Resolució del 21 de abril de 2023, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) realitza la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents per a l’any 2023. L’extracte d’aquesta resolució s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 25 d’abril de 2023.

Al BOE s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, és a dir, des del 26 d’abril fins el 25 de maig de 2023.

La convocatòria d’ajudes està vinculada als següents programes:

1.Sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior.
2. Sol·licituds de patents i models d’utilitat a Espanya.

Per a informació addicional sobre aquests ajuts, qui pot beneficiar-se’n, límits aplicables, altres requisits, formalitats i imports màxims de subvenció, podeu revisar el contingut complet de les bases d’aquestes convocatòries i/o contactar directament amb l’OEPM al telèfon 902 157 530 o per correu electrònic .

Com a informació final, la pàgina web de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) dedica un apartat a informació sobre diferents tipus d’ajuts diversos més enllà dels esmentades en aquesta convocatòria.