El 20 de novembre, Montserrat Jané i Noemí Daviu, de ZBM, van impartir un taller titulat ¿Compleixen les expectatives la Patent Unitària (UP) i el Tribunal Unitari de Patents (UPC)? Una revisió després de sis mesos de funcionament“. Aquesta sessió, celebrada presencialment a Madrid, s’emmarca dins del programa “Els Dilluns de Patents” del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, organitzat conjuntament amb l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, i està dirigit a persones de diferents procedències i nivells d’experiència en patents, a més d’actualitzar coneixements professionals. En la seva sessió, Noemí i Montse van reflexionar sobre la Patent Unitària (UP) i el Tribunal Unitari de Patents (UPC) i les qüestions que han sorgit durant aquest període incipient, com ara:

  • Quins canvis implica la UP i què indiquen les estadístiques dels primers mesos de funcionament sobre l’ús del nou sistema.
  • Implicacions del nou sistema UP en les patents com a objectes de propietat i en els acords de llicència.
  • Revocació centralitzada davant el UPC. Possibles salvaguardes i repercussions en les oposicions davant l’EPO.
  • Quins són els propers canvis per harmonitzar la normativa de la UE amb el nou sistema UP.
  • Repartiment provisional i definitiu d’afers a la Divisió Central després de la designació de Milà com a tercera seu.
  • Revisió ràpida de les excepcions a la competència del TUP: competència paral·lela amb els tribunals nacionals i opt-out.
  • Estadístiques dels opt-outs i dels afers presentats davant el TUP fins a la data.
  • Les primeres decisions del TUP: algunes lliçons apreses sobre mesures cautelars i altres aspectes processals.

Noemí i Montserrat són sòcies de ZBM, tenen un Màster en Química i un Diploma en Litigis sobre Patents a Europa (CEIPI)que les habilita per representar clients davant el Tribunal Unitari de Patents. Totes dues són Agents de Patents Europees qualificades i tenen molts anys d’experiència pràctica en el camp de la PI, amb especialització en assessorament sobre qüestions legals i corporatives en matèria de PI.