Actualment, 12 estats membres han ratificat l’acord sobre el Tribunal Unificat de Patents (UPC): Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, França, Itàlia, Luxemburg, Malta, Holanda, Portugal, Suècia i Finlàndia. Per tal que l’acord entri en vigor, encara és necessària la ratificació del Regne Unit i Alemanya.

Segons el Comitè Preparatori de la UPC, el Regne Unit podria ratificar l’acord del UPC el març de 2017 i tindria la voluntat política de romandre en el sistema de patent unitària després del Brexit. D’altra banda, a Alemanya el projecte de llei que autoritza la ratificació de l’Acord sobre l’UPC es debatrà aquesta setmana al parlament alemany. Si els dos països ratifiquen finalment l’acord, el tribunal podria iniciar les seves operacions al desembre de 2017 segons el propi Comitè.