Tribunal Unificat de Patents

El procediment comprendrà quatre etapes: fase escrita (en la qual les parts intercanviaran arguments per escrit), audiència prèvia (interim proceedings) (on un jutge farà tots els preparatius necessaris per a la vista oral), la vista oral, i la decisió del Tribunal. S’espera que l’UPC emeti la seva decisió en un període de 12-14 mesos des de l’inici del procediment com a màxim.