Llei espanyola

Principals canvis introduïts per la nova llei

Després que l’OEPM ha fet un informe sobre l’Estat de la Tècnica, el sol·licitant ha de demanar l’examen: en cas d’objeccions per part de l’examinador, es poden modificar les reivindicacions i/o presentar arguments, en un procés que acaba amb la concessió o la denegació de la sol·licitud.

Tercers poden presentar observacions sobre la patentabilitat, i l’examinador pot tenir-les en compte.

Es poden presentar oposicions en un termini de 6 mesos des de la concessió de la patent.

Contra una decisió de denegar la patent, o contra la decisió en una oposició, es poden presentar recursos davant l’OEPM.

Tuits recents

Montserrat Jané shares knowledge as part of 2022 patents course organised by the SPTO and the Patent Centre of the UB zbm-patents.eu/en/montserrat-… pic.twitter.com/MUVvKMUTsY

About 2 weeks ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App