Llei espanyola

Principals canvis introduïts per la nova llei

S’actualitzen i reordenen les normes sobre taxes i el seu règim de reemborsaments, recàrrecs, manteniment i exempcions, i s’estableix una reducció d’un 50% de les taxes abonades per sol·licitud, realització de l’informe sobre l’estat de la tècnica i examen, així com de les tres primeres anualitats, per a determinats emprenedors i PIME.

Bonificació de 50-100% de totes les taxes a les Universitats Públiques.

Es suprimeix el pagament anticipat de les anualitats dels 3 mesos anteriors a la data de venciment.