Llei espanyola

Principals canvis introduïts per la nova llei

Es pot reivindicar prioritat interna per a una sol·licitud nacional.

No serà necessària la presentació de la còpia de la sol·licitud anterior ni de la traducció quan la reivindicació de prioritat no es consideri rellevant per determinar la patentabilitat de la invenció, o quan la sol·licitud anterior o la seva traducció estiguin ja en poder de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques o estiguin disponibles en una biblioteca digital.

El restabliment del dret de prioritat és possible, si el termini no s’ha pogut complir tot i haver demostrat tota la diligència requerida per les circumstàncies.