Llei espanyola

Principals canvis introduïts per la nova llei

Es manté sense canvis la llista de matèries o activitats que no es consideren invencions (per exemple, programes d’ordinador). No obstant això, s’adequa la redacció de l’article 52.3 de l’EPC en tant que només s’aplicarà l’exclusió en la mesura que la sol·licitud de patent o patent es refereixi exclusivament a una d’aquestes matèries i activitats considerades com a tal.

L’excepció a la patentabilitat referida als mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal ni els mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal ja no està vinculada a la manca d’aplicabilitat industrial.

Es fa explícita ara la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús com a medicament o per a noves aplicacions terapèutiques.

S’afegeix expressament dins de les excepcions a la patentabilitat a l’ADN sense indicació de cap funció biològica.

S’explicita la possibilitat de patentar substàncies o composicions ja conegudes per al seu ús com a medicament o per a noves aplicacions terapèutiques.

En delimitar l’estat de la tècnica es fa menció expressa, entre les interferències, a les sol·licituds anteriors de Patent Europea que designin Espanya i hagin estat publicades en espanyol i les internacionals PCT que entrin en fase nacional a Espanya.

Tuits recents

Montserrat Jané shares knowledge as part of 2022 patents course organised by the SPTO and the Patent Centre of the UB zbm-patents.eu/en/montserrat-… pic.twitter.com/MUVvKMUTsY

About 2 weeks ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App