Llei espanyola

Principals canvis introduïts per la nova llei

S’amplia l’aplicació per abastar a treballadors stricto sensu i aquells inventors que tinguin una relació de prestació de serveis amb l’empresari.

En el cas d’invencions que pertanyen a l’empresari, es detalla el marc temporal en què l’inventor sota relacions laborals o de serveis ha de comunicar a l’empresari que ha obtingut una invenció: 1 mes des de la conclusió de la invenció.

En el cas d’invencions assumibles per l’empresari, s’afegeix expressament un element per calcular la compensació econòmica que ha de percebre l’inventor en el cas que l’empresari es reservi la titularitat o explotació: la compensació pot consistir en una participació en els beneficis que obtingui l’empresa de la explotació o de la cessió dels seus drets sobre aquesta invenció. També es determinen els passos per complir amb el deure d’informació per part de l’inventor i la reserva de titularitat o explotació per part de l’empresari.

Presumpció iuris tantum: les invencions per a les que es presenti una sol·licitud de patent dins de l’any següent a l’extinció de la relació d’ocupació o de serveis, es presumeixen realitzades durant la seva vigència.

En el cas d’invencions desenvolupades pel personal d’investigació de les universitats públiques o centres públics d’investigació, s’afegeix una limitació a la publicació dels resultats: el personal d’investigació no podrà publicar els resultats abans dels 3 mesos des de que es comunica la invenció o fins que es presenti la sol·licitud de patent.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App