La Patent Unitària

Una vegada el paquet de patent unitària (UP & UPC) hagi entrat en vigor, hi haurà tres opcions per aconseguir protecció per patent a Europa:

  1. Patent unitària
  2. Validacions nacionals de la patent europea
  3. Patents nacionals concedides per les oficines nacionals

La patent unitària no s’estendrà ni als estats membres no participants, ni als països que no hagin ratificat l’Acord de l’UPC, ni a països de fora de la Unió Europea. Si es desitja cobrir també aquests territoris, s’haurà d’ utilitzar una combinació de les opcions anteriors, com per exemple una patent unitària i validacions nacionals de la patent europea.

Tuits recents

Financial Times: Europe’s Leading Patent Law Firms 2022- ZBM Strikes Gold in all categories zbm-patents.eu/en/financial-t…

Last week from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App