La Generalitat de Catalunya ofereix subvencions a PIMES amb establiment operatiu a Catalunya en la contractació de serveis d’innovació i implementació de tecnologies que incloguin aspectes com la tecnologia, el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement, la fiscalitat de la innovació, i la transformació de model de negoci.

Entre els serveis que es poden subvencionar mitjançant aquest programa d’ajuts s’inclouen serveis d’assessorament adreçats a la identificació d’una estratègia de propietat industrial adient, així com a la redacció i presentació d’una patent o un model d’utilitat.

Óscar Rubio, enginyer i agent de patents europees a ZBM Patents & Trademarks, és també assessor acreditat d’ACCIÓ. El segell d’assessor acreditat és el segell que atorga la Generalitat a través d’ACCIÓ per identificar als professionals més adient per oferir un acompanyament personalitzat i expert a les empreses en la implementació dels programes d’ACCIÓ.

Amb aquesta acreditació esperem poder atendre les necessitats de tots aquells clients que ens ho demanin.

Per a més informació sobre els ajuts i subvencions: www.accio.gencat.cat