En el marc del “Curs sobre patents i models d’utilitat 2017”, organitzat per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, diversos socis de ZBM faran conferències sobre qüestions específiques relacionades amb els camps químic-farmacèutic, software i invencions implementades per ordinador.

Bernabé Zea impartirà el mòdul de fonaments els dies 6-9 febrer 2017 a Madrid. En aquest mòdul es realitzarà una introducció a la propietat intel·lectual-industrial (PI) i es tractaran aspectes com requisits de patentabilitat, protecció de les invencions, extensió de la protecció a diferents països i infracció de patents, entre d’altres. Aquest mòdul es repetirà també els dies 3-6 abril a Derio i els dies 29 maig – 1 juny i setembre 25-28 a Barcelona.

Montserrat Jané i Bernabé Zea impartiran el mòdul de química i farmàcia els dies 20 i 21 de febrer a Madrid. Alguns dels aspectes tractats en aquest mòdul seran qüestions generals sobre la protecció per patent, redacció i tramitació de patents en el camp de les invencions químico-farmacèutiques, qüestions generals a tenir en compte en l’anàlisi de risc d’infracció, introducció a les eines de recerca de patentabilitat i infracció en química i farmàcia, extensions de la protecció de patents i exclusivitat de les dades, i exemples pràctics.

Mathieu de Rooij i Carles Comes impartiran els dies 27 i 28 de febrer a Madrid el mòdul de software i invencions implementades per ordinador. En aquest mòdul s’abordaran aspectes com ara la pràctica de l’Oficina Europea de Patents (EPO), l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), i l’Oficina de Patents i Marques d’Estats Units (USPTO) sobre invencions implementades per ordinador, estratègies de redacció i presentació per les invencions de software il·lustrades amb exemples, aspectes d’infracció i casos més importants en el camp del software.

ZBMteam2017