Tribunal Unificat de Patents

L’UPC treballarà amb dos tipus de taxes judicials: taxes fixes (per a tot tipus d’accions) i taxes basades en el valor (per a certs tipus d’accions com accions per infracció o declaracions de no infracció). D’acord amb la proposta actual de les taxes, únicament caldrà pagar taxes basades en el valor quan el valor de l’acció superi els 500.000 EUR.

Es fixaran uns límits màxims respecte les despeses recuperables, que són aquelles despeses incorregudes per la part guanyadora que generalment pagarà la part perdedora. Així, d’acord amb la proposta actual aquestes despeses van des 50.000 EUR per accions per valor de fins a 250.000 EUR fins als 3 milions d’EUR per a accions valorades en més de 50 milions d’EUR.