ZBM es complau d’ anunciar que Reyes García i Laura Santiago han aprovat aquest any l’Examen d’Aptitud per a Agent de la Propietat Industrial. La Reyes és Llicenciada en Dret i responsable del Departament de Marques de ZBM. La Laura és Llicenciada en Traducció i Interpretació i Comunicació Audiovisual i s’encarrega de la presentació i tramitació de sol·licituds a l’estranger. Amb elles, ZBM ja compta amb 5 Agents de la Propietat Industrial i 15 agents de patents europees qualificats.