Del 7 al 9 de juny ZBM va fer un curs on-line per al Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) al qual van assistir més de 30 membres del personal de la divisió de Competitivitat, Tecnologia i Innovació. La seu del BID és a Washington DC, però el personal està distribuït a 12 països d’Amèrica Llatina i el Carib. La clientela inclou des dels ministeris d’economia fins a les agències de ciència i tecnologia i innovació, i els seus préstecs donen suport als països per promoure les inversions en R+D+i.

El curs es va organitzar específicament perquè moltes vegades no es té prou en compte la importància de la propietat industrial, especialment pel que fa a les estratègies bancàries i bioeconòmiques. El nostre equip de ZBM, amb el seu assessorament expert en diverses àrees, va ajudar a destacar la importància i el valor de la propietat industrial per a la innovació i la creació de noves empreses i companyies d’èxit. A les tres sessions es van tractar temes com què es pot i què no es pot patentar, com determinar la titularitat de les patents i la propietat de la invenció, els requisits de patentabilitat i les diferències de protecció entre Europa i els Estats Units, entre altres aspectes. A cada sessió es van proporcionar exemples pràctics.

Sessió 1 / “Evolució i ús del sistema de patents”- introducció mínima a les modalitats de protecció de la tecnologia: patents, secret i drets d’autor.” Per Bernabé Zea

Sessió 2 / ‘Software i algoritmes’– Èmfasi en la patentabilitat del programari i les invencions relacionades amb la intel·ligència artificial.’ Per Josep Comes

Sessió 3 / ‘Patents en ciències de la vida’– Protecció de biomarcadors, models animals i cel·lulars, patentabilitat d’anticossos i protecció de varietats vegetals i llavors. Per Carolina Janer