Al BOE del 20 de setembre de 2021 s’han publicat les bases reguladores i la  convocatòria per a la concessió d’ajuts de el programa ICEX LOCALIZA que pretén ajudar en la implantació i establiment de les PIMES espanyoles en nous mercats fora de la Unió Europea, a través de filials, sucursals o oficines de representació, sense restricció pel que fa a el sector d’activitat.

Entre d’altres requisits, s’ha de comptar amb una marca pròpia, i entre les despeses subvencionables s’inclouen les relacionades amb el registre de patents i marques, registre de dominis web, defensa de la marca i homologacions al mercat de destinació.

L’import dels ajuts és de 30.000 euros per beneficiari com a màxim.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals des del dia següent a la seva publicació en el BOE, és a dir, fins el 20 d’octubre de 2021.

Des ZBM no tramitem aquestes sol·licituds de subvencions. Per a més informació, us convidem a consultar la pàgina web de l’ICEX.