La Patent Unitària

Els costos de la patent unitària fins a la concessió seran els mateixos que per a qualsevol patent europea. No obstant això, els costos de validació es reduiran considerablement després de la concessió ja que únicament es requerirà una sola traducció durant un període transitori.Pel què fa a les taxes de manteniment, l’última escala proposada es basa en la suma de les taxes de manteniment que es paguen actualment per als quatre països en què es validen les patents europees amb més freqüència.

Això significa que les taxes de manteniment seran de menys de 5.000 EUR durant els primers 10 anys de la patent. El total acumulat a pagar durant tot el termini de 20 anys serà de poc més de 35.555 EUR.

La proposta inclou una reducció de les taxes del 15% si el titular de la patent està disposat a concedir llicències de la seva patent i registrar una llicència de ple dret davant l’OEP. Això significa que els costos de manteniment per a una patent podrien reduir-se al voltant de 5.000 EUR durant els 20 anys que pot durar la patent.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App