El Tribunal Unificat de Patents és un sistema de litigis especialitzat que tindrà competències per decidir sobre casos d’infracció i nul·litat tant de patents europees amb efecte unitari, anomenades també Patents Unitàries, com de patents europees, mitjançant una única decisió amb efecte en tots els estats membres participants de la Unió Europea (UE). El Tribunal va ser establert mitjançant un acord internacional de febrer de 2013. El nou sistema està dissenyat per entrar en vigor quan 13 o més estats membres participants, inclosos França, Alemanya i el Regne Unit, hagin ratificat l’Acord.

D’altra banda, les patents unitàries es van establir en el marc d’una cooperació reforçada en virtut d’un reglament de desembre de 2012, amb l’objectiu de proporcionar un dret de patent únic per a tots els estats membres que van participar en la cooperació reforçada i van signar l’Acord del Tribunal Unificat de Patents (UPCA). De moment, aquest dret no cobrirà Espanya, Croàcia ni Polònia.

El nou sistema representa no només el canvi més important en la llei de patents europea en els últims quaranta anys, sinó que també és un gran repte que ha topat amb diversos obstacles en els últims anys.

França va dipositar el seu instrument de ratificació el 14 de març de 2014 i el Regne Unit va fer el mateix el 26 d’abril de 2018, com a setzè estat signatari. No obstant això, a Alemanya, l’aprovació del UPCA s’ha vist ajornada repetidament a causa de recursos d’inconstitucionalitat presentats que qüestionaven la legalitat de l’Acord segons la llei nacional alemanya.

Inicialment, el Bundesrat alemany va aprovar l’UPCA i el seu Protocol d’Aplicació Provisional el 31 de març de 2017. No obstant això, l’acte de ratificació va ser suspès immediatament com a conseqüència d’un recurs d’inconstitucionalitat presentat davant del Tribunal Constitucional Federal d’Alemanya. No va ser fins a febrer de 2020, quan es va dictar la sentència del Tribunal, estimant el recurs i declarant nul i sense valor l’acte de ratificació en considerar que hauria provocat una modificació de la llei fonamental.

Posteriorment, el govern alemany va elaborar un projecte de llei revisat per a la ratificació de l’UPCA. Abans que l’esborrany pogués ser sotmès a una nova votació, el 20 de juliol de 2020, el Regne Unit va expressar el seu desig de no formar part de el sistema UPC després de la seva sortida de la Unió Europea, i va retirar la seva ratificació de l’UPCA.

Tot i la retirada del Regne Unit, el procés de ratificació a Alemanya va seguir endavant i el parlament alemany va aprovar un nou projecte de llei de ratificació el 18 de desembre de 2020. Lamentablement, la ratificació alemanya es va suspendre novament després de la presentació de dos nous recursos contra l’UPC davant el Tribunal Constitucional Federal. En un comunicat de premsa del 9 de juliol de 2021, el Tribunal va anunciar el rebuig dels últims recursos (comunicat de premsa del Tribunal aquí).

Aquesta decisió podria aplanar el camí cap a la ratificació alemanya i la tan esperada entrada en vigor del sistema UPC. No obstant això, és evident que l’Acord encara s’ha de modificar després de la sortida del Regne Unit. A més a més, caldrà traslladar la seu de Londres de la divisió central de l’UPC.

En el seu últim informe oficial, el Comitè Preparatori de l’UPC va expressar que en la reunió del 10 de setembre de 2020 “es van fer bons progressos” i també que “el Comitè confia que es trobaran solucions pragmàtiques i jurídicament sòlides que permetran que el sistema de patents unitàries sigui funcional en un futur pròxim “. No obstant això, la veritat és que encara no sembla que s’hagin assolit solucions concretes. A més, és inqüestionable que, amb la retirada del Regne Unit, el sistema de patent unitària perd part del seu atractiu per a les empreses. En resum, queda per veure com evolucionarà l’UPC i les patents unitàries.

En qualsevol cas, el desenvolupament del nou sistema no té implicacions per al funcionament de l’actual sistema europeu de patents, que és completament independent de la UE.