En una reunió celebrada el 21 de desembre de 2016, el Consell General del Poder Judicial va acordar que a partir l’1 d’abril de 2017 els tribunals competents per tractar casos de patents, dissenys i marques estaran ubicats a Barcelona, ​​Madrid i València. La distribució dels casos es farà d’acord amb les normes de competència territorial establertes en la nova Llei de patents 24/2015 que entrarà en vigor en la mateixa data.

A Barcelona, ​​els tribunals mercantils números 1, 4 i 5 tindran jurisdicció exclusiva sobre els casos de patents i dissenys, mentre que els tribunals mercantils números 2, 6, 8 i 9 tractaran casos de marques. A Madrid, els tribunals mercantils números 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tindran competència exclusiva sobre patents, dissenys i marques. Finalment, a València, el tribunal mercantil número 2 tindrà jurisdicció exclusiva sobre les patents, i els tribunals mercantils números 1 i 3 tindran competència exclusiva sobre els dissenys i les marques.

La concentració de casos en els tribunals designats permetrà complir amb l’especialització judicial que es buscava en l’exposició de motius de la Llei.