Després de l’abandonament del Regne Unit de la UE el 31 de gener de 2020, i de conformitat amb un Acord de Retirada que estipula un període de transició que finalitzarà al 31 de desembre de 2020, la legislació de la UE seguirà sent aplicable a UK en relació amb les marques de la UE i els dissenys comunitaris, i qualsevol procediment relacionat. Com a tal, el Brexit no afectarà aquests drets de propietat intel·lectual fins al final de el període de transició.

Després d’aquest període de transició, l’Oficina de Propietat Intel·lectual d’UK (IPO d’UK) crearà drets nacionals equivalents a UK a partir de qualsevol marca registrada o dissenys registrat de la UE, o la designació de la UE a qualsevol registre internacional. També hi haurà disposicions per a sol·licituds de la UE pendents a la fi del període de transició. Els drets de la UE continuaran cobrint els 27 estats membres restants de la UE.

Les patents europees no es veuran afectades fins i tot després de la fi de el període de transició, ja que l’Oficina Europea de Patents és independent de la pertinènça de la UK a la UE.

Es pot trobar més informació al lloc web de l’EUIPO.