El Consell d’Administració de l’Oficina Europea de Patents (EPO) acaba de tancar la polèmica oberta arran de les decisions de la Gran Cambra de Recursos de l’EPO G 2/12 i G 2/13, conegudes com Tomatoes II i Broccoli II, respectivament.

Aquestes decisions permetien la patentabilitat de plantes i animals obtinguts per procediments essencialment biològics, fet que semblava anar en contra de l’esperit de la Directiva sobre invencions biotecnològiques (98/44/CE), que específicament excloïa de patentabilitat els procediments d’obtenció de plantes i animals mitjançant procediments essencialment biològics, tot i que no preveia una exclusió específica de les plantes i animals obtinguts per aquests procediments.

Aquestes decisions, que contrastaven obertament amb la postura més restrictiva adoptada pel Tribunal Suprem dels Estats Units en relació amb la patentabilitat de les invencions biotecnològiques, van portar a la Comissió Europea a emetre una nota mostrant el seu desacord amb l’interpretació de la Directiva per part de l’EPO i aclarint que el legislador europeu tenia la intenció d’excloure no només els procediments sinó també els productes obtinguts mitjançant aquests procediments.

Davant aquesta situació, el Consell d’Administració ha dut a terme modificacions en les Regles 27 i 28 del Conveni sobre la Patent Europea (CPE) que van entrar en vigor el 01.07.2017. Aquestes modificacions exclouen ara sense cap ambigüitat la protecció de les plantes i animals obtinguts per procediments essencialment biològics.