ZBM es complau d’ anunciar que Margarita Hoic (Enginyer Industrial) ha aprovat aquest any l’Examen d’Agent Europeu (EQE) i passarà a ser Agent de Patents Europees. La Margarita és també agent Oficial de la Propietat Industrial (Espanya i Argentina) i Agent Europeu de Marques i Dissenys. Amb ella, el nombre d’ Agents de Patents Europees a ZBM s’eleva fins a 15.