La pandèmia de la COVID està suposant un cost enorme en vides, recursos i repercussions socials i econòmiques. Tota la seva gestió està més plena d’ombra…  | Per Bernabé Zea.

Clic aquí.