Equip

Back to Home

Socis · Patents · BConnect

Bernabé Zea

Llicenciat en Química | Agent Oficial de la Propietat Industrial | Agent Europeu de Marques i Dissenys

About Me

En Bernabé compta amb una àmplia experiència en la preparació de dictàmens de patentabilitat, infracció i llibertat d’operació, negociació de llicències de patents, Due Diligence i redacció de patents. La seva pràctica se centra sobretot en les àrees de química orgànica i farmàcia, però també inclou biotecnologia i bioquímica.

Freqüentment actua com a pèrit davant els tribunals espanyols. Ha actuat com a expert tècnic dins i fora d’Espanya en casos relacionats amb fàrmacs supervendes com ara atorvastatina, escitalopram, alendronat, tamsulosina, venlafaxina i més recentment, ha participat en els casos de fulvestrant i pemetrexed.

En Bernabé és CEO i el principal impulsor de ZBM BConnect, una empresa de consultoria que ajuda empreses privades i institucions públiques de recerca a optimitzar les seves activitats de transferència de tecnologia. Les seves funcions principals a ZBM BC són la gestió de l’empresa, l’obtenció de tecnologia d’empreses i altres institucions i la realització de negociacions per transferir la tecnologia.

També és expert en cerques de patents i literatura científica, ja que va ser representant de STN International i de Chemical Abstracts Service a Espanya durant més de deu anys. Abans d’això, havia treballat per Questel-Orbit. Des de 1988 ha impartit conferències regularment sobre qüestions de patents en cursos organitzats per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, així com sobre els principals programes de màster espanyol sobre propietat intel·lectual. Ha estat autor de diversos articles sobre qüestions de patents i documentació de patents en diaris i revistes especialitzades espanyoles.

Actualment compagina la seva posició de soci a ZBM amb la de professor de la Universitat de Barcelona.

IAM patent 1000:
"An outstanding specialist in every possible area, from due diligence to litigation support. He translates complex issues into easily understandable terms and combines profound insight with a creative approach to find optimum lines of argumentation to secure his clients' positions".