Llei espanyola

Principals canvis introduïts per la nova llei

S’afegeixen dos escenaris als que ja s’establien en la llei anterior: llicències obligatòries per posar remei a pràctiques anticompetitives i llicències obligatòries per a la fabricació de medicaments destinats a l’exportació a països amb problemes de salut pública.

En relació a la prova: abans de sol·licitar la llicència, el sol·licitant ha d’obtenir prova de l’intent infructuós d’obtenció d’una llicència per part del titular de la patent. S’elimina el certificat de explotació per part de l’OEPM que establia la Llei 11/1986 i s’obre a qualsevol prova.

La mediació en el cas de llicències obligatòries no és obligatòria però l’OEPM convidarà a les parts perquè facin servir un mediador o comissió de mediació perquè les parts arribin a un acord.

Tuits recents

Montserrat Jané shares knowledge as part of 2022 patents course organised by the SPTO and the Patent Centre of the UB zbm-patents.eu/en/montserrat-… pic.twitter.com/MUVvKMUTsY

Last week from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App