Bernabé Zea va presentar i moderar una discussió oberta sobre aspectes essencials de la pràctica de patents dins de les Jornades d’estudi i actualització en matèria de patents (“Els Dilluns de Patents”) del 13 de març de 2017, organitzades per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i el Centre de Patents de la Universitat de Barcelona.

En aquesta discussió es van tractar aspectes molt diversos a considerar abans i durant la redacció de la sol·licitud, estratègies de presentació tenint en compte la propera entrada en vigor de la Llei de patents 24/2015 i extensió a diversos països, entre d’altres.

A causa de l’interès que ha despertat aquesta sessió, s’oferirà de nou el Dilluns de Patents del 13 de novembre, a l’OEPM a Madrid.

berna2017