Les decisions G2/12 i G2/13 de l’ Enlarged Board of Appeal (EBA) de l’OEP (Tomatoes II, Broccoli II) van permetre la protecció de les plantes per se, encara que s’haguessin obtingut mitjançant mètodes essencialment biològics com ara per reproducció, i que aquests processos essencialment biològics per a la producció de plantes no es puguin patentar d’acord amb l’Article 53 (b) EPC.

No obstant això, en una comunicació de la Comissió Europea de 2016, es va afirmar que la intenció de la Directiva 98/44 de la UE era que aquestes plantes no fossin patentables. Així, per decisió del Consell d’Administració, el 2017 es va modificar la Regla 28(2) EPC de manera que exclogués els productes vegetals produïts per processos essencialment biològics.

Tot i això, en la recent decisió T1063/18 de desembre del 2018, la cambra de recursos de l’OEP va anul·lar una decisió presa per la divisió d’examen de rebutjar una sol·licitud de patent europea relacionada amb plantes de pebrot, i va sostenir que la Regla 28(2) era invàlida per estar en conflicte amb l’Article 53(b) EPC. D’acord amb l’article 164(2) EPC, si un Article i una Regla estan en conflicte, l’Article preval. La mateixa cambra de recursos ha reiterat la seva posició en el cas T2734/18, encara pendent.

Com a conseqüència, el President de l’OEP va remetre preguntes a l’EBA sobre el controvertit tema de la patentabilitat de plantes obtingudes per processos essencialment biològics. Les qüestions remeses a l’EBA estan ara pendents en el cas G3/19. No obstant això, l’admissibilitat d’aquesta remissió es podria qüestionar en virtut de l’article 112(1)(b) EPC, que permet al president remetre punts de dret a l’EBA “quan dues cambres de recursos han pres decisions diferents”, situació que no es dóna en aquest cas.

Finalment, l’EPO ha emès recentment un avís en el que se suspèn l’examen dels casos el resultat dels quals “depèn completament del resultat de la decisió de l’EBA”. La remissió a l’EBA podria trigar un o dos anys a resoldre’s, cosa que endarrerirà la resolució dels casos pendents en aquesta àrea, tant durant l’examen com durant els procediments d’oposició o apel·lació posteriors a la concessió.

D’altra banda, les sol·licituds de patent i les patents relacionades amb plantes produïdes per mitjans tecnològics que no es consideren processos essencialment biològics no es veuran afectades.

Per últim, cal tenir present que l’EPC és un tractat internacional i, com a tal, no depèn directament de la Comissió Europea. En teoria podria donar-se el cas que l’EPO concedeixi aquestes patents, i que, posteriorment, els tribunals nacionals dels països de la UE les considerin nul·les seguint les directives de la Comissió Europea; mentre que en altres països, també pertanyents al EPC però no membres de la UE, es decidís que les patents són vàlides.