Després de la finalització del Mobile World Congress (MWC) que es va celebrar a Barcelona del 26 de febrer a l’ 1 de març de 2018, els Jutjats Mercantils de Barcelona van emetre l’informe sobre el resultat de l’aplicació del protocol de servei de guàrdia i d’actuació ràpida sobre mesures efectives per protegir els drets de propietat intel·lectual i industrial dels participants i expositors del MWC 2018.

En aquest informe s’indica que es van admetre i resoldre un total de 35 assumptes en el marc d’aplicació del Protocol, fet que suposa un increment d’un 40% dels assumptes resolts el 2017. Aquest any es van dividir en: 24 escrits preventius en matèria de patents i marques, la majoria de patents i involucrant empreses tecnològiques com SAMSUNG, LG, HUAWEI, entre d’altres; 3 diligències de comprovació de fets, 7 mesures cautelars in audita parte i 1 mesura cautelar amb vista, coetània a la demanda principal i amb caució substitutòria.

La previsió pel 2019 és que s’incrementarà el nombre de casos presentats. Vista aquesta evolució i previsió per als anys següents, s’ha proposat la creació d’una Comissió d’Avaluació i de Seguiment per al MWC en què tinguin participació i representació les autoritats del MWC, magistrats de les seccions especialitzades dels Jutjats Mercantils, lletrats de l’Administració de Justícia, Mossos d’Esquadra, l’Associació GSMA i la Fira de Barcelona.

Per descarregar l’informe complet a: Consell General del Poder Judicial.