En els dos últims “Lunes de Patentes” (Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes), que van tenir lloc el passat 17 de setembre a Barcelona i el passat 19 de novembre a Madrid, Bernabé Zea va impartir sengles conferències de títol “Validesa de una patent: avaluació de la suficiència de la descripció i l’activitat inventiva”.

En els conflictes de patents cada vegada és més freqüent al·legar la nul·litat de determinades reivindicacions, ja sigui davant de la pròpia Oficina Europea de Patents (EPO), com davant els tribunals nacionals mitjançant demandes de nul·litat, o per reconvenció o excepció després d’una demanda per infracció. En les conferències es van tractar alguns aspectes de dues de les causes de nul·litat més difícils d’abordar: la insuficiència de la descripció i la falta d’activitat inventiva.