La Xarxa de Tecnologies de la Salut (XarTEC SALUT) està formada per 47 grups de recerca de Catalunya que pertanyen a 17 institucions diferents (universitats, hospitals, centres tecnològics…). Pretén ser un catalitzador de la R+D+i en l’àmbit de les tecnologies sanitàries a Catalunya, potenciant l’intercanvi de coneixement i transferència de tecnologia entre grups de recerca, institucions, hospitals i empreses. A més, pretén fomentar la creació i impulsar noves start-ups innovadores, oferint eines més eficients per a la transferència de tecnologia amb més impacte econòmic i social. Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Durant la sessió, en Bernabé va detallar els passos a seguir per obtenir una protecció adequada de les invencions, començant per les diferents formes de protecció com les patents, el know-how i els drets d’autor. Va explicar el concepte de llibertat d’operació, la diferència entre una invenció i un producte comercial, els descobriments que no són patentables i els criteris canviants a la UE i als EUA, fet que afecta especialment el camp del diagnòstic. També es va fer especial menció a l’àmbit dels programes informàtics, un element indispensable en molts dispositius mèdics.

També es va explicar quins experiments són necessaris per aconseguir una millor protecció, per tal de poder maximitzar l’eficàcia dels resultats experimentals. Aquesta informació permet a l’investigador ajustar la protecció als terminis de recerca. Finalment, es van utilitzar diferents exemples pràctics per consolidar el contingut del curs.