El Curs de Dret de Patents ha estat organitzat pel Centre d’Estudis Internacionals de la Propietat Intel·lectual (CEIPI) i s’imparteix en diversos mòduls des del febrer fins al desembre del 2022. Dirigit a enginyers, advocats, científics o tècnics responsables d’una cartera de patents o que treballin en l’àmbit de la propietat industrial aquest curs ofereix sessions impartides per experts altament qualificats i amb experiència pràctica a través d’agències de la indústria, despatxos d’advocats, organismes internacionals (OMPI) i examinadors de l’Oficina Europea i està destinat a la pràctica dels que treballen a la universitat o a Centres Tecnològics, OTT i OTR.

La sessió de Montserrat Jané, celebrada presencialment el 31 de març, va tractar el tema específic de la petició de modificacions en una sol·licitud o patent europea, la correcció d’errors i el procediment de limitació davant de l’EPO. El seminari va tractar aquest tema des d’un punt de vista pràctic, donant nombrosos exemples per facilitar-ne la comprensió. Per la seva condició d’agent de patents europees des del 2008 i la seva dilatada experiència en tramitació, oposicions i recursos davant de l’EPO, la Montserrat compta amb una gran quantitat de consells pràctics que permeten oferir una visió a fons sobre les complexitats d’aquests temes.

A través d’aquest curs es proporciona als participants una formació sistemàtica i completa de les bases legals i pràctiques a l’àmbit dels sistemes de patents europeu, internacional PCT i espanyol. En particular, el curs està dissenyat per facilitar la preparació de l’European Qualifying Examination (EQE) i per a l’exercici de la professió ja sigui en una empresa, una agència o bufet d’advocats, una universitat o Centre Tecnològic, OTT i OTRI.