El 16 de desembre passat José Ignacio Bonilla va impartir una conferència online dins el marc del curs de Dret Europeu de Patents, organitzat per l’Escola d’Organització Industrial (EOI) i el Centre d’Estudis Internacionals de Propietat Intel·lectual (CEIPI) a Madrid. Aquest curs ofereix formació teòrica i pràctica en tots els aspectes rellevants dels sistemes de patents espanyol, europeu, PCT entre d’altres i està adreçat a enginyers, advocats, científics o tècnics que treballin a l’àmbit de la propietat industrial. En particular, aquest curs proporciona formació específica útil per afrontar l’European Qualifying Examination (EQE) que permet registrar-se com a Agent Europeu de Patents, així com per a l’examen d’Agents de la Propietat Industrial a Espanya.

El José Ignacio ha treballat com a Agent de Patents Europees des que va aprovar l’EQE el 2013 i té un extens coneixement en la pràctica de patent europea. El tema de la seva ponència va ser el dret de prioritat. A través de la seva àmplia experiència en la indústria farmacèutica i química va tractar aspectes com el Conveni de París, requisits formals, procedimentals i substantius, i prioritats múltiples i prioritat parcial, tot il·lustrat amb nombrosos exemples pràctics i exercicis.