Equip

Back to Home

Administració

Marisa Santiago

Llicenciada en Filologia

About Me

Marisa és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. En finalitzar els seus estudis, va passar a exercir la docència a la mateixa universitat on ha impartit Sintaxi, Gramàtica normativa i construcció de textos. També és docent de la Universitat Oberta de Catalunya on dóna classe de tècniques d’expressió i textos d’especialitat.

A més, és professora d’espanyol per a estrangers, coautora de manuals d’espanyol per a estrangers i ha col·laborat com a formadora a diversos màsters de professors d’espanyol com a segona llengua a la Universitat de Barcelona, la Universitat de València i la Universidad Antonio de Nebrija.

En paral·lel a la seva activitat docent, l’any 2019 la Marisa va incorporar-se a ZBM on recolza la tramitació de sol·licituds de patents europees i PCT.