Equip

Back to Home

Administració

Laia Mir

Llicenciada en Filologia
Llicenciada en Comunicació Audiovisual

About Me

Després de llicenciar-se en Filologia Hispànica l’any 2005 i d’haver exercit de professora de castellà i català, la Laia va ferles seves primeres passes al món de les patents l’any 2007 al departament de tràmit d’una agència de patents de Barcelona. Posteriorment va completar els seus estudis en Comunicació Audiovisual l’any 2012.

L’any 2008 va arribar a ZBM per incorporar-se al Departament de Tràmit, on s’encarrega del dipòsit i tramitació de sol·licituds a l’estranger i gestiona el pagament d’anualitats.