El Parlament Europeu va aprovar el 26 de març de 2019 la controvertida proposta de Directiva sobre els drets d’autor en el mercat únic digital.

Els punts més polèmics que van acaparar la discussió dels eurodiputats van seguir centrats en els articles 15 i 17 (en la discussió numerats com 11 i 13).

D’acord al primer dels articles, els Estats membres hauran de reconèixer a les editorials de publicacions de premsa els drets de reproducció i de comunicació pública per a l’ús digital de les seves publicacions de premsa per part de prestadors de serveis de la societat de la informació, la qual cosa inclou, els grans cercadors. Això suposarà, d’acord amb els detractors de la proposta de Directiva, un seriós obstacle perquè els cercadors recullin cites a notícies sense pagar llicències a les editorials ja que l’excepció prevista és molt restrictiva al cenyir-la només a l’ús de paraules soltes o passatges molt breus.

D’acord al segon article, els Estats membres han d’establir obligacions als proveïdors de serveis de la societat d’informació que emmagatzemen i donen accés a grans quantitats d’obres i altres prestacions carregades pels seus usuaris a prendre mesures adequades i proporcionades per a garantir els acords subscrits amb titulars dels drets i per impedir la disponibilitat en els seus serveis de continguts identificats pels titulars de drets en col·laboració amb els proveïdors de serveis. Com a conseqüència, els prestadors de serveis són responsables llevat que demostrin una sèrie d’elements expressament taxats en el mateix article. Alguns sectors interpreten aquest article com una porta oberta perquè, a efectes de complir amb la legislació i d’evitar qualsevol responsabilitat, els proveïdors de serveis estableixin filtres massa rigorosos o que l’automatització dels mateixos comporti a una paràlisi en el flux d’informació o dels continguts que es pugen a Internet fins i tot en aquells casos que, en sentit estricte, poguessin no suposar un acte lesiu als drets d’autor.

La Directiva també conté altres articles menys controvertits vinculats a les mesures per adaptar les excepcions i limitacions a l’entorn digital i transfronterer; per millorar les pràctiques de concessió de llicències i garantir un major accés als continguts; i per garantir el correcte funcionament del mercat de drets d’autor; entre d’altres.

La Directiva entrarà en vigor als 20 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i a partir d’aquesta data els Estats membres tindran dos anys per traslladar la Directiva al seu ordenament intern.

Podeu accedir al següent enllaç per veure el text complet així com les esmenes del Parlament Europeu sotmès a la seva aprovació.