Les notícies d’incertesa sobre les conseqüències del Brexit també afecten les marques de la Unió Europea (MUE) i als Dibuixos o Models comunitaris registrats (RCD) i no registrats gestionats davant la EUIPO (Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea), entre altres drets de propietat industrial i intel·lectual.

Tot i el volum de notícies sobre si hi haurà o no un acord que reguli la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, la veritat és que a dia d’avui no és possible concretar quin serà l’escenari jurídic d’aquest tipus de drets a partir del dia en què sigui efectiva aquesta sortida.

El que sí és cert és que, quan sigui efectiva la sortida del Regne Unit de la UE, les MUEs i els RCD deixaran de tenir efectes en el Regne Unit i en lloc de tenir protecció en els 28 països de la UE, passaran a tenir protecció en els 27 restants.

Davant d’aquesta situació, l’Oficina de Marques del Regne Unit manté en la seva nota de data 16 de gener de 2019 un missatge de tranquil·litat informant que la seva intenció és seguir reconeixent la propietat dels titulars de les

Tot i això, com que el temps passa i els titulars de MUEs registrades i dels RCDs registrats poden necessitar una major seguretat durant aquest període sense esperar a veure com es resol la possible conversió dels seus drets Brexit, hi ha la possibilitat de sol·licitar a qualsevol moment protecció com a marques i Dibuixos o Models nacionals o com designació posterior via el Sistema de Madrid per a la marca internacional.

Tractament diferent mereixen les sol·licituds de MUEs i dels RCDs que no s’hagin concedit encara en la data de sortida de la UE. En aquests casos, hi ha també l’opció de sol·licitar des d’ara protecció nacional al Regne Unit de forma independent, tot i que aparentment l’Oficina de Marques del Regne Unit també té la intenció d’implementar un període per poder re-sol·licitar-los com a drets nacionals del Regne Unit reconeixent la seva data de sol·licitud i/o prioritat.

A ZBM seguim en alerta davant qualsevol novetat que es pugui produir i estem a la vostra disposició per comentar el vostre cas concret.

Aquesta comunicació es basa en la informació facilitada per l’Oficina de Marques del Regne Unit que es pot consultar en aquests enllaços:

https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit#statutory-legislation-and-business-guidance

https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal